מה זה אבחון אירידולוגי/אירידולוגיה

מהו אבחון אירידולוגי

בקשתית העין ניתן לראות מעין מפה המספרת על תולדות האדם ועל מצבו:
  • למשל מארג הסיבים בקשתית מצביע על כוחות הריפוי של האדם. ככל שהסיבים צפופים יותר, לאדם כוחות ריפוי חזקים יותר.
  • צורת מארג הסיבים (הקונסטיטוציה) מספרת על מסלול המחלה של האדם ועל האישיות הבסיסית המאפיינת אותו. קיימים קרוב לשלושים סוגים של  קונסטיטוציות כאלה.
  • ישנם נתונים מולדים (עוד מהשלב העוברי) - צבע הקשתית, הקונסטיטוציה, צפיפות הסיבים וסימנים נוספים. אלו אינם ניתנים לשינוי. השמירה של כל אדם על בריאותו, והטיפול המונע, הם שיקבעו אם הפוטנציאל המולד שלו יתממש, או יישאר בגדר פוטנציאל.
  • לדוגמא- אם נמצא בקשתית, כי אחת מבעיות התורשה של אדם קשורה במטבוליזם של הסוכר, אך עדין לא התגלו אצלו סימפטומים כלשהם, הוא יוכל למנוע את מימושה של תורשה זו על ידי טיפול נכון.
כך גם אדם בריא, יוכל לשמוע באבחון על נטיותיו התורשתיות וכיצד יוכל למנוע מהן להתממש.

איילת, אני רוצה לקבוע פגישה לאבחון אירידולוגי