תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאי השימוש

ברוכים הבאים ל ayeletharel.co.il
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
בעצם השימוש באתר  וכל מה שנכלל באתר, מצהיר הגולש כי הוא מקבל על עצמו את תנאי השימוש ומסכים להם באופן מוחלט. אם הגולש אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם הוא אינו רשאי לעשות באתר כל שימוש
 
האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה על כך מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר
 
תוכן האתר נועד לספק מידע כללי בלבד ואינו בא להחליף ייעוץ מקצועי או להכשיר מטפלים. אין להסתמך על המידע באתר כעל מקור בלעדי, או כתחליף לייעוץ, טיפול, אבחון, השגחה וחוות דעת של רופא מוסמך. מתן אמון בלתי מסויג בתוכן כלשהוא באתר הוא סיכון שכולו של הגולש ובאחריותו.
 
כמקובל בתחום הרפואה המשלימה, התאמת טיפול נעשית באופן אינדווידואלי וספציפי לכל אדם, כל מקרה לגופו, לכן יש להתייחס אל התכנים באתר בזהירות ואין להסתמך עליהם
חלק מהמידע הינו בבחינת דעה אישית של הכותבת בלבד ואינו בהכרח מתאים לכל אדם. השימוש והצפייה באתר הינם באחריות הגולש בלבד ואין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות או חובות כלשהם של הכותבת לכל נזק ישיר ו/או עקיף העלול להיגרם כתוצאה משימוש לא מוסמך במידע זה
 
תכני האתר ושרותיו מסופקים על בסיס של as is, האתר אינו גורס או אינו מתחייב שתכני האתר או שרותיו ימלאו את כל הצפיות והדרישות. האתר אינו גורס או מתחייב שתכניו או שרותיו יהיו מדויקים תמיד ונקיים מטעויות. האתר אינו גורס או מתחייב שתכניו יהיו מושלמים ומועילים תמיד. האתר מתחייב שתכני האתר יתוקנו במידה ותמצאנה טעויות בהם
 
האתר אינו מכיל את כל המידע הרלבנטי על מצבי בריאות שונים או מידע על כל המחלות, ואין להשתמש בתכנים באתר למטרות אבחון או טיפול של בעיות בריאות ומחלות. אם קיים חשש לבעיה רפואית, פנה מיד לרופא המטפל ופעל עפ"י הנחיותיו. במצבי חירום רפואיים יש לפנות לבית החולים ו/או להיוועץ מיד עם רופא מומחה. התמהמהות במצבים אלו עלולה להיות מסכנת חיים.
 
זכויות יוצרים
כל האלמנטים באתר, לרבות, השם והסימן המסחרי, העיצוב, הטקסטים, התוכנה וכל מידע אחר מוגנים בזכויות יוצרים על-פי חוק. חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהנהלת האתר- בכתב ומראש.
 
שימוש חוקי באתר 
המשתמש מתחייב לעשות שימוש חוקי בלבד באתר, ולא לפגוע באתר ו/או במשתמשים אחרים בו בכל דרך לרבות בפרטיותם ו/או כבודם ו/או שמם. המשתמש מתחייב לא להעביר באמצעות האתר ו/או להפנות כלפיו כל אפליקציה, לרבות וירוסים ו/או תוכנות מעקב אשר עלולות לפגוע בזמינות האתר ו/או ליצור נזק כלשהו לפעילותו התקינה. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לפנות לגורמי החוק בכל שימוש לרעה באתר, ו/או לחסום את המשתמש הפוגע משימוש עתידי באתר ללא צורך בהתראה מוקדמת.

אחריות
המידע והתכנים באתר ניתנים ללא כל אחריות מכל סוג שהוא. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי ayelet-nat.coi.co.il או בעלי האתר ו\או כלפי צוות הכותבים, העורכים, והיועצים המשתתפים בעריכתו.

שמירה על פרטיות
האתר מתחייב בזאת לשמור שמירה מלאה על פרטיות הגולש. פרטים שיזין גולש  על-פי בקשתנו המפורשת (לדוגמא לצורך הרשמה, קביעת פגישה, רכישת מוצר) לא יפורסמו. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח לכם מעת לעת, הודעות פרסומיות שלנו ו/או של שותפינו המסחריים או המפרסמים שלנו.
 

 
 
 

 


דף הבית טלפוןwazeפייסבוק